Różaniec rodziców za dzieci

Od kilku lat w naszej parafii istnieje grupa modlitewna Różańca Rodziców za dzieci. W Różańcu rodzicie codziennie odmawiają za swoje dzieci jedną dziesiątkę różańca z przypisaną każdemu uczestnikowi osobno na dany miesiąc tajemnicą. Proszą Boga oraz Matkę Bożą o błogosławieństwo, matczyną opiekę i dary Ducha Świętego dla swoich pociech. Raz w miesiącu – w soboty – grupa spotyka się w kaplicy na mszy świętej.