ZAKOŃCZYLIŚMY WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ KAPŁANÓW W NASZEJ PARAFII.
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYJĘLI NAS
W SWOICH DOMACH.
ZA WSZELKĄ ŻYCZLIWOŚĆ I ROZMOWĘ.
BÓG ZAPŁAĆ!

Warszawa, ul. Mehoffera 4
(22) 614 86 23