Grupa Bielanek

Uwielbiać Boga można na różne sposoby. Może czynić to duży i mały. Jedną z takich form jest posługa w czasie nabożeństw parafialnych przypisana nie tylko chłopcom, pełniącym posługę ministranta przy ołtarzu, ale i dziewczętom. Zapraszamy dziewczęta od 5 roku życia do grupy bielanek, która od tego roku rozpoczęła swoją działalność. Zadaniem bielanek jest m. in. udział w procesjach i nabożeństwach fatimskich. Spotkania odbywają się w drugie i czwarte środy każdego miesiąca. Opiekę nad grupą i formację sprawuje ks. Proboszcz parafii.