XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
OD 2 DO 8 SIERPNIA 2020

NIEDZIELA GODZINA  
  8.00 + za rodziców Genowefę i Henryka, dziadków Józefa i Annę oraz zm z rodziny Mrozów
9.15 W intencji państwa Agnieszki i kamila w 18 r ślubu; dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, zdrowie dla nich i całej rodziny
11.00 + Irena Kuniecka
+ Krzysztof Stanek
12.30 +Henryk Bogucki, Aleksandra i Henryk, Paweł Urawscy, Helena i Jakub Boguccy
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Czesławy i Stanisławy
20.00 +Tadeusz Kronenbaum w 1 r śm
PONIEDZIAŁEK    
  7.00 + Stanisław, Helena i Krystyna Ziemscy
18.00 + rodzice Jan i Irena, rodzeństwo Rafał, Gabriel i Juliusz zm z rodziny Goławskich
18.00 Dziękczynno-błagalna w 35 lecie zawarcia sakramentu małżeństwa Państwa Krystyny i Jana Mandeckich
WTOREK    
  7.00 + ks. Piotra Urbanowskiego
18.00  + Jan Pakieła w 7 r śm
ŚRODA    
  7.00 + Aleksander Kaczmarczyk w 19 r śm
18.00 + Mieczysław Powała w 3 r śm
18.00 Za Polskę, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
CZWARTEK    
  7.00 + Stefania Chalicka w 2 r śm
18.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata oraz za członków Nocnej Adoracji e Rodzinach
PIĄTEK    
  7.00 + Anna Nagórka w 30 dniu od pogrzebu
18.00 + Krystyna i Zygmunt Kuśmierczak oraz Grzegorz Kuśmierczak
SOBOTA    
  7.00  
16.00 Ślub Marta Radzio – Grzegorz Grobelny
18.00 + Aleksander Rosa w 11 r śm Janina i Barbara Rosa, Stefan Bańko i Andrzej Chwastek
Warszawa, ul. Mehoffera 4
(22) 614 86 23