Ty też możesz pomóc:

  • Prosimy o modlitwę za naszych podopiecznych i członków naszego Zespołu.
  • posiadasz wolny czas – zgłoś się do nas, potrzebujemy wolontariuszy także w czasie akcji przez nas organizowanych ( np. święta, festyn rodzinny itp.)
  • znasz kogoś kto potrzebuje pomocy – zgłoś to do nas
  • Przekaż ofiarę pieniężną do puszki w czasie kwesty
  • masz używaną odzież w dobrym stanie – możesz ją podarować innym

Zgłoś się do Zespołu Caritas w czasie dyżuru w niedzielę w godz. 19.00-20.00 lub telefonicznie 507 440 976.
Opiekun duchowy i odpowiedzialny za CARITAS Parafialną ks. Mariusz Stanaszek