Historia i chwila obecna

Parafialny Zespół Caritas został włączony do rejestru Caritas Diecezji Warszawsko –Praskiej dnia 7 lutego 2011 roku. Działalność naszą określa Regulamin Parafialnego Zespołu Caritas zawarty w Statucie Caritas Diecezjalnej. Podstawowym celem działalności jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o Miłosierdziu Bożym poprzez pomoc osobom (rodzinom), będącym w potrzebie, zwłaszcza zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania. 

BIURO PARAFIALNGO ZESPOŁU CARITAS MA SWOJĄ SIEDZIBĘ W DOMU PARAFIALNYM – WEJŚCIE OD UL. PŁUDOWSKIEJ.
CZYNNE JEST W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 19.00 DO 20.00

KONTAKT TELEFONICZNY: 789 099 307

OSOBĄ KOORDYNUJĄCĄ DZIAŁANIA PZC JEST PAN BARTOSZ BYCZKOWSKI