Historia – Powstanie zespołu

Parafialny Zespół Caritas został włączony do rejestru Caritas Diecezji Warszawsko –Praskiej dnia 7 lutego 2011 roku. Działalność naszą określa Regulamin Parafialnego Zespołu Caritas zawarty w Statucie Caritas Diecezjalnej. Podstawowym celem działalności jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o Miłosierdziu Bożym poprzez pomoc osobom (rodzinom), będącym w potrzebie, zwłaszcza zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.