Kogo wspieramy

Opieką obejmujemy osoby ubogie, chore i samotne pozostające w domach na terenie naszej Parafii, rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualną rozmowę z przychodzącymi do nas ludźmi, wczuwając się w ich trudną, niejednokrotnie dramatyczną sytuację. Pomagamy im w miarę naszych możliwości a w razie potrzeby kierujemy ich do odpowiednich instytucji. Swoją pomoc kierujemy do rodzin z dziećmi, które mają trudności z nauką w szkole. Organizujemy w salach domu parafialnego nieodpłatnie korepetycje, angażując wolontariuszy – szczególnie emerytowanych nauczycieli.

Członkowie Zespołu pełnią swoją pracę honorowo i nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego.