Kogo
wspieramy

Opieką obejmujemy osoby ubogie, chore i samotne pozostające w domach lub w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na terenie naszej Parafii, rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci. Naszą placówkę odwiedzają osoby spoza parafii oraz osoby bezdomne. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualną rozmowę z przychodzącymi do nas ludźmi, wczuwając się w ich trudną, niejednokrotnie dramatyczną sytuację. Pomagamy im w miarę naszych możliwości a w razie potrzeby kierujemy ich do odpowiednich instytucji.

Członkowie Zespołu pełnią swoją pracę honorowo i nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego. Spotykamy się na modlitwie i omawiamy bieżące sprawy w pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy świętej wieczornej.