Niepełnosprawni

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczęło swoją działalność w roku 1994. Dokładnie 13 listopada tego roku w drugą niedzielę o godzinie 16, sześcioro niepełnosprawnych osób ze swoimi rodzicami po raz pierwszy spotkało się z ks. Andrzejem Kowalskim na mszy świętej na warszawskim Grochowie, przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Tego dnia obecna była również p. Elżbieta Wrzołek ówczesna studentka WSPS. Upłynęły lata i do dnia dzisiejszego udało nam się wypracować – we współpracy z rodzicami, wolontariuszami i pracownikami ośrodka – szereg działań wspomagających i stymulujących rozwój fizyczny i duchowy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Należą do nich m. in. posługa sakramentalna i katechetyczna, ośrodek dziennego pobytu, pomoc prawna i grupa wsparcia dla rodziców, Teatr nieINNY, który tworzy grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną, działania wspólnotowe, a w tym imprezy plenerowe, obozy rehabilitacyjne, zimowiska, pielgrzymki piesze i autokarowe do miejsc świętych w Polsce i w Europie, bale. Od 1 lipca 2017 roku siedzibą Duszpasterstwa jest parafia p.w. św. Jakuba na warszawskim Tarchominie. I tu zapraszamy wszystkich tych, którym sprawy osób niepełnosprawnych są bliskie. Msze święte odbywają się w IIgie niedziele miesiąca o godz. 15.oo w kościele parafialnym. Po mszy spotkanie w kaplicy na wspólnej agapie.
www.kodost.org.pl