Kochani Parafianie i wszyscy nasi Przyjaciele!

Poniżej podajemy porządek dotyczący posługi duszpasterskiej w naszej parafii:

  • OD 15 GRUDNIA W BUDYNKACH SAKRALNYCH, W CZASIE NABOŻEŃSTW OBOWIĄZUJE LIMIT 30%  ZAJĘTYCH MIEJSC. LIMITY NIE DOTYCZĄ OSÓB ZASZCZEPIONYCH.
  • PRZYPOMINAMY O KOLEJNOŚCI I  SPOSOBIE  PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ – ZARÓWNO W KOŚCIELE JAK I W KAPLICY: USTAWIAMY SIĘ W DWÓCH RZĘDACH – W RZĘDZIE OD STRONY ZAKRYSTII USTAWIAJĄ SIĘ TE OSOBY, KTÓRE CHCĄ PRZYJĄĆ PANA JEZUSA NA RĘKĘ, W DRUGIM RZĘDZIE, CI KTÓRZY PRZYJMUJĄ DO UST.
  • OSOBY, KTÓRE UŻYWAJĄ RĘKAWICZEK I W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ, PROSIMY NA TEN CZAS O ICH ZDEJMOWANIE
  • Przypominamy, że udzielona przez Księdza Biskupa naszej diecezji na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej – nie obowiązuje.  Zachęcamy do włączenia się we wspólnej modlitwy Kościoła.
  • Zachęcamy do udziału w niedzielnej mszy świętej o godz. 11.00 i Koronce do Bożego Miłosierdzia po mszy o godz 11.00, transmitowanych z naszego kościoła, szczególnie osoby chore i które pozostają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Spowiedź w naszej parafii odbywa się:w dni powszednie przed mszą świętą poraną od godz. 6.40 i wieczorem od 17.40, a w niedziele w czasie każdej mszy świętej przy konfesjonale. Przypominamy o zachowanie reżimu sanitarnego i stosowanie środków do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, który znajduje się, przy konfesjonale. Prosimy, aby każdy po sobie zdezynfekował folię. Spowiadamy się naprzemiennie z jednej i z drugiej strony konfesjonału.
  • W komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu czytamy: Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.
  • Biuro administracji cmentarza czynne bez zmian od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na stornie naszej parafii.
  • Podczas wszystkich mszy świętych są włączone głośniki na zewnątrz, by umożliwić uczestnictwo w liturgii wszystkim chętnym również poza kościołem.
  • Jeśli w naszym otoczeniu są osoby potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji, są samotne, mają problem by zrobić podstawowe zakupy, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z duszpasterzami naszej parafii.

Zachęcamy do żarliwej, indywidualnej i rodzinnej, modlitwy w domach o oddalenie pandemii nowego koronawirusa. Wszystkich zmagających się w sposób bezpośredni z chorobą, Służby walczące z rozprzestrzenianiem się choroby oraz wszystkich, których ograniczenia i skutki epidemii dotykają pośrednio. Zachowajmy ostrożność i dostosujmy się do wytycznych służb medycznych i komunikatów kościelnych.

Duszpasterze parafii św. Jakuba

POZOSTAŁE WAŻNE KOMUNIKATY (kliknij na wybrany odnośnik poniżej)

1.Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego z dnia 16 października 2020r.
2.Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
3.Dyspozycje w związku z pandemią
4.Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń
5.Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w niedzielnej we Mszy świętej

Warszawa, ul. Mehoffera 4
(22) 614 86 23