Kochani Parafianie i wszyscy nasi Przyjaciele!

Poniżej podajemy porządek dotyczący posługi duszpasterskiej w naszej parafii:

 • OSOBY, KTÓRE UŻYWAJĄ RĘKAWICZEK I W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ, PROSIMY NA TEN CZAS O ICH ZDEJMOWANIE. 
 • DZIŚ W NIEDZIELĘ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO NIEDZIELĘ MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE I W KAPLICY WG PORZĄDKU NIEDZIELNEGO.
 • W RAMACH ZMIAN W OGRANICZENIACH W POLSCE – ZWIĄZANYCH Z COVD-19, ILOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH WE MSZACH ŚWIĘTYCH LUB W INNYM OBRZĘDZIE RELIGIJNYM, ZALEŻY OD POWIERZCHNI KOŚCIOŁA. W KOŚCIELE NA JEDNĄ OSOBĘ MUSI PRZYPADAĆ CO NAJMNIEJ 10 M KW.
 • POWIERZCHNIE BUDYNKÓW SAKRALNYCH W NASZEJ PARAFII TO:
 • kościół  220 m kw. co daje 22 OSOBY
 • kaplica 180 m kw. co daje 18 OSÓB
 • Decyzje naszego Rządu i dekret Biskupa Romualda – co do ograniczeń ilości osób na mszach świętych – odnoszą się również do mszy świętej pogrzebowej. Wtedy w kościele może przebywać max. 14 osób, nie licząc posługujących przy ołtarzu i dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 • Kaplica parafialna otwarta jest do indywidualnej modlitwy codziennie od godz. 7.30 do godz. 19.00.
 • Od poniedziałku, 20 kwietnia w kaplicy od godziny 12.00 do godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie wystawienie będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi i o pełnych godzinach: o 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00 udzielać będziemy Komunii Świętej.
 • W komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu czytamy: Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.
 • W dni powszednie – zgodnie z grafikiem otwarcia kancelarii parafialnej – zapraszamy te osoby, których sprawy muszą być załatwiane niezwłocznie. Szczególnie dotyczy to spraw związanych z organizacją pogrzebu. W innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 505 757 416.
 • Biuro administracji cmentarza czynne bez zmian od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na stornie naszej parafii. Zapraszamy jednak do biura tylko te osoby, które organizują pogrzeb bliskiej osoby na naszym cmentarzu. W innych przypadkach: wnoszenia opłat cmentarnych, pozwoleń wszelkiego rodzaju i innych spraw prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura w godzinach otwarcia – tel: 22 614 86 23.
 • Podczas wszystkich mszy świętych będą włączone głośniki na zewnątrz, by ze względu na bezpieczeństwo umożliwić uczestnictwo w liturgii wszystkim chętnym również poza kościołem. W przypadku takich mszy jeden z kapłanów, będzie udzielał Komunii św. również w drzwiach kościoła. Jednak liczba przebywających w obrębie ogrodzenia kościoła/kaplicy również nie może przekroczyć 22 osób(!)
 • Na zakończenie każdej mszy św. w dzień powszedni będziemy śpiewali Suplikacje, przyzywając Bożego Miłosierdzia i prosząc o oddalenie epidemii.
 • Wszystkie spotkania wspólnot i grup parafialnych, poza mszami są odwołane.
 • Jeśli w naszym otoczeniu są osoby potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji, są samotne, mają problem by zrobić podstawowe zakupy, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z duszpasterzami naszej parafii.

Zachęcamy do żarliwej, indywidualnej i rodzinnej, modlitwy w domach o oddalenie pandemii nowego koronawirusa. Wszystkich zmagających się w sposób bezpośredni z chorobą, Służby walczące z rozprzestrzenianiem się choroby oraz wszystkich, których ograniczenia i skutki epidemii dotykają pośrednio. Zachowajmy ostrożność i dostosujmy się do wytycznych służb medycznych i komunikatów kościelnych.

Duszpasterze parafii św. Jakuba

POZOSTAŁE WAŻNE KOMUNIKATY (kliknij na wybrany odnośnik poniżej)

1.Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego z dnia 24 marca 2020
2.Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
3.Dyspozycje w związku z pandemią
4.Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń
5.Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w niedzielnej we Mszy świętej

Warszawa, ul. Mehoffera 4
(22) 614 86 23