1 stycznia 2021 r. rozpoczął się w Kościele powszechnym Rok św. Jakuba (Jubileuszowy Rok Compostelański). Obchodzi się go w Kościele wówczas, gdy święto Apostoła, a więc dzień 25 lipca, wypada w niedzielę. Po raz pierwszy został ogłoszony przez papieża Kaliksta II w 1122 r., a w 1179 r. papież Aleksander III bullą „Regis aeterni” potwierdził jego obowiązywanie na zawsze.
ZE WZGLĘDU NA CZAS PANDEMII STOLICA APOSTOLSKA ZDECYDOWAŁA SIĘ PRZEDŁUŻYĆ CZAS UZYSKIWANIA DARÓW ROKU ŚW. JAKUBA RÓWNIEŻ NA ROK 2022
WCHODZĄC W NOWY ROK 2023 WESZLIŚMY Z OWOCAMI TEGO DWULETNIEGO ROKU COMPOSTELAŃSKIEGO.
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

 

W roku Jubileuszu istniała możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Mogły go było uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku, nawiedziły w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych w Polsce. Jednym z takich kościołów i jedynym w całej Warszawie był nasz parafialny kościół.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO:

  1. Pobożny udział w obchodach jubileuszowych w kościele stacyjnym lub pozostanie tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.
  2. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia”.