Drodzy Parafianie,
Mieszkańcy Białołęki,
Wszyscy zainteresowani jubileuszem 500 lecia kościoła św. Jakuba Apostoła na Tarchominie ,

W roku 2018 mija 500 lat od wybudowania obecnego kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła na Tarchominie. Jest on najstarszym, oryginalnym gotyckim kościołem w Warszawie i unikatem w skali całego Mazowsza. Dlatego pragnieniem moim – miejscowego proboszcza – jest, by przez cały rok świętować Jubileusz naszego kościoła i podejmować liczne inicjatywy. Podejmowanie jubileuszu, w języku Biblii wyrażało m.in. zaufanie Narodu Wybranego do Boga. Mamy więc i my szczególną i jedyną w swoim rodzaju okazję do wypowiedzenia Bogu naszej otwartości na Niego i człowieka. To właśnie w tym kościele, Bóg 500 lat temu zechciał postawić „swoje stopy” i zamieszkać pośród nas. Budowanie kościoła z kamienia i cegły jest procesem zamkniętym w czasie. To miało miejsce wtedy w Średniowieczu. Nasi przodkowie w wierze uczynili to również dla nas. My możemy podejmować budowanie Kościoła w nas i przez nas.

Dlatego zapraszam wszystkich chętnych parafian oraz osoby spoza parafii, zainteresowane Jubileuszem do włączenia się w organizację zaplanowanych inicjatyw. Prezentujemy listę przedsięwzięć i pomysłów, które mają uświetnić Jubileusz. Powodzenie tych inicjatyw zależy również od Państwa zaangażowania. Osoby, które chcą pomóc w organizacji jubileuszowych wydarzeń prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: 500lecie@sw-jakub.waw.pl

Ksiądz Andrzej Kowalski
Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie

Dziękczynienie i misja - wymiar parafialny

Organizacja misji parafialnych oprócz rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Postawienie nowego krzyża misyjnego.
Misje prowadzone w dniach 3-10 czerwca przez franciszkanina o. Andrzeja Mielewczyka

Wdzięczni za dar żywej wiary przekazywanej w tej parafii od wieków podejmujemy dzieło głoszenia Słowa Bożego kolejnym pokoleniom.

Inicjatywy ewangelizacyjne skierowane do młodzieży, dorosłych, małżeństw, seniorów, niepełnosprawnych, związków niesakramentalnych i innych

Ufundowanie nowych chorągwi parafialnych przez grupy parafialne, które będą odwzorowaniem charyzmatów tych grup. Ufundowanie chorągwi patrona parafii. Przykładowe chorągwie grup: chorągiew młodzieżowej wspólnoty Ruchu Światło – Życie, chorągiew Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie, chorągiew Przedszkola Sióstr Służebniczek i rodziców dzieci z przedszkola, inne …

Jubileuszowy gest miłosierdzia parafian dla innych, np. zaangażowanie się w program Rodzina Rodzinie polegający na wpłacie 500 zł co miesiąc przez pół roku na rzecz konkretnej rodzinie w Syrii.

Organizacja spotkań modlitewnych w intencji parafii jako element duchowego przeżywania jubileuszu.

Opracowanie szablonu plakatu promującego poszczególne wydarzenia związane z 500 leciem Jakuba

Nagranie krótkich filmików i zamieszczenie na youtubie z wypowiedziami mieszkańców dotyczącymi ciekawych historii, ważnych wydarzeń, niecodziennych sytuacji związanych z parafią. Stworzenie filmowej kroniki parafii umieszczonej w internecie.

Nagranie krótkich filmików i zamieszczenie na youtubie z wypowiedziami parafian dotyczącymi doświadczenia Bożej obecności, Bożego łaski w parafii św. Jakuba.

Zaangażowanie finansowe parafian.

Nawiedzenie obrazu okazją do odnowienia i umocnienia wiary. Okazja do wspomnień z nawiedzenia obrazu w czasach PRL, w tym w stanie wojennym. Termin – 13.04.2018 r.

Szlak Jakubowy - promocja idei pielgrzymowania po Drodze św. Jakuba (Camino de Santiago) – jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych. Nasz kościół jest na Szlaku Jakubowym

Wytyczyć szlaki turystyczne nawiązujące do idei  Szlaku św. Jakuba do Santiago de Compostela od okolicznych parafii lub innych ciekawych miejsc do kościoła św. Jakuba na Tarchominie jako przystanku w drodze do Santiago de Compostela. Białołęka jest jak muszla – wszystkie ścieżki prowadzą do św. Jakuba.

Wykonać oznaczenia tras oraz zamieścić tablice informacyjne przedstawiające ideę oraz historię kościoła w pigułce oraz informacje o ciekawych miejscach po drodze w Tarchominie. Białołęka jest jak muszla św. Jakuba. Wykonanie oznaczeń przez Dzielnicę Białołęka.

Stworzenie oferty dla piechurów, rowerzystów. Promocja ścieżek we wszelkiego rodzaju przewodnikach, folderach, stronach www opisujących atrakcje dzielnicy. Wykonanie przez Dzielnicę

  • Pielgrzymka/wycieczka piesza od kościoła św. Jakuba w Tarchominie do kościoła św. Jakuba na Pl. Narutowicza. Trasa ok. 17 km. Podczas pielgrzymki będą cztery stacje: kościół przy Ratuszowej, katedra warszawsko – praska, katedra warszawska, kościół św. Jakuba na Ochocie (trasa może ulec zmianie).
  • Do udziału zapraszamy całe rodziny, grupy parafialne, harcerzy i inne grupy zorganizowane, wszystkich chętnych.
  • Pielgrzymi otrzymują pakiet pielgrzyma, koszulkę, ciepły posiłek, wodę w razie potrzeby.
  • Promocja wydarzenia – patroni medialni, sponsorzy.

Uczestnicy będą rozdawali broszurę okolicznościową z okazji 500 – lecia św. Jakuba.

Codex Calixtinus to księga niezwykła  i prastara! Spisana – najprawdopodobniej na polecenie papieża Kaliksta II – w XII wieku, jest pierwszym
przewodnikiem turystycznym znanym ludzkości. A do tego dziełem hagiograficznym, liturgicznym i muzycznym. Zadziwia wielością
wszechstronnością, wspaniałymi rycinami oraz… pierwszym w historii zapisem muzycznym trzygłosowym.
Niezwykły Jubileuszowy Koncert Jakubowy z udziałem jednego z najlepszych polskich wykonawców muzyki dawnej – zespołu „Jerycho”, chórów,
instrumentalistów i solistów. W ramach koncertu zaplanowano także premierowe wykonanie utworu jakubowego napisanego specjalnie na
jubileusz przez białołęckiego kompozytora młodego pokolenia, mającego szereg nagród i wyróżnień kompozytorskich, Łukasza Farcinkiewicza.

Połowa koncertu to prezentacja utworów z „Codex Calixtinus” przez  „Jerycho” i solistów, druga część – chóralno – instrumentalna – poświęcona będzie muzyce późniejszej. Występowi artystów towarzyszyć będzie gawęda o Camino, dziejach pielgrzymowania do Santiago, wreszcie historii kościoła przy ul. Mehoffera.

Koncerty odbędą się 19 maja i w miesiącach październik, listopad w kościele św. Jakuba oraz w innych świątyniach.

podróżnikiem, który pokonał Drogę św. Jakuba pieszo od Królewca do Santiago. Autor książki „Trzeci biegun”, bohater filmu „Pielgrzym. Wrzesień lub październik. Organizacja spotkania BOK Van Gogha.

Konferencja odbędzie się w dn. 14 kwietnia 2018 r. w Centrum konferencyjnym Ordynariatu Polowego w Warszawie, ul. Długa 13/15.
Pielgrzymka Mazowiecką Drogą Św. Jakuba dla upamiętnienia 500. lat kościoła św. Jakuba na Tarchominie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 r.
Planowana jest:
– 8.00 – Msza św. w katedrze polowej WP
– 9.00 – wyjście na Mazowiecką Drogę Św. Jakuba (Cytadela, Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki, Las Bielański, kościół św. Jakuba na Tarchominie)
– 13.30 – dotarcie na Tarchomin. Modlitwa w kościele św. Jakuba. Hiszpańska agapa przy rycerskiej grochówce.

Wydarzenie Centralne obchodów 500 – lecia

Uroczysta Eucharystia w plenerze.
Festyn
Koncert
Udział Ordynariusza, zaproszonych biskupów, duchowieństwa, delegacji okolicznych parafii, władz samorządowych  i innych gości.
Przedstawiciele okolicznych parafii gromadzą się na uroczystościach przechodząc Białołęckimi Ścieżkami św. Jakuba. Wymiar duchowy pielgrzymowania oraz turystyczno – promocyjny. Promocja Ścieżek św. Jakuba jako atrakcji turystycznej oraz kościoła jako unikalna atrakcja turystyczna w skali Warszawy
Festyn rodzinny zakończony koncertem.
Termin 10 czerwca. Organizacja Parafia we współpracy z Dzielnicą i partnerami.

Pozostałe wydarzenia uświetniające Jubileusz 500 lecia kościoła św. Jakuba Apostoła na Tarchominie

Materiał informacyjny o jednym z najcenniejszych zabytków Warszawy. Materiał promujący kościół św. Jakuba Ap. w Tarchominie jako ważne miejsce na mapie Warszawy oraz promujący Dzielnicę Białołęka jako miejsce niezwykłe, magiczne, pełne nieodkrytych atrakcji.

Pokaz filmu, gawęda Bartłomieja Włodkowskiego, wystawa zdjęć na ogrodzeniu kościoła, promocja albumu.

Utworzenie Muzeum św. Jakuba w Tarchominie w wyremontowanej przestrzeni w podziemiach kościoła i w krypcie rodziny Ossolińskich.  Udostępnienie mieszkańcom.

Utworzenie małej galerii we wnętrzu dzwonnicy po remoncie. Miejsce do wykorzystania przez Parafię, Dzielnicę i organizacje pozarządowe na małe wystawy.

Prezentacja zdjęć w formie wystawy na ogrodzeniu parafii. Wykorzystanie zdjęć w publikacjach.

na opowiadanie o kościele św. Jakuba w Tarchominie. Uroczysta gala, nagrody. Wydanie nagrodzonych opowiadań w formie książki.

Cykl 4 koncertów plenerowych w lipcu i sierpniu (co 2 tygodnie).

Lipiec i sierpień. Sfinansowane przez Wydział Kultury Dzielnicy Białołęka.

Cykl 4 koncertów we wnętrzu kościoła w październiku i listopadzie (co 2 tygodnie).

Październik i listopad.

Organizacja Parafia. Pozyskanie pieniędzy zewnętrznych (sponsor)

Unikalny pokaz wykorzystujący ściany kościoła połączony z efektami muzycznymi.

Konkurs plastyczny ogłoszony w szkołach (parafiach) gdzie motywem przewodnim będzie kościół św. Jakuba.

Pozyskanie darczyńców, którzy wesprą inicjatywy związane z jubileuszem 500 lecia kościoła oraz remont wybranych elementów kościoła i otoczenia.

Strona WWW poświęconej obchodom. Obsługa strony. Promocja na portalach społecznościowych.

„Tak na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga.”

(Homilia, Łagiewniki, 2002 r.)

Początki kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Warszawie sięgają początków XV w., a pierwsza informacja o kościele pochodzi z 1427 z księgi ławniczej miasta Nowej Warszawy.

Kościół, będący pierwotnie świątynią drewnianą, zbudowano na niewielkim sztucznie usypanym wzgórku w celu zabezpieczenia go przed wylewami Wisły. W II połowie XV w. gospodarzem Tarchomina została rodzina Gołyńskich.

Za rok budowy przyjmuje się 1518 – data ta została umieszczona na jednej z cegieł w prezbiterium

W 1881 majątek Tarchomina kupił Władysław Kisiel-Kiślański, dzięki któremu w latach 1894–1898 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i innych zabudowań.

W 1941 Niemcy skonfiskowali dzwony, a w 1944 kościół poniósł straty z powodu działań wojennych. Uszkodzony dach i stropy naprawiono w 1945, zaś w latach 1982–1983 dach pokryto miedzianą blachą.

W latach 2016-2017 została przeprowadzona renowacja murów kościoła.